Informujemy o wydłużeniu terminu zakończenia naboru nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18 do dnia 10.09.2018 r.
Zmianie uległ również orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz dodano zapis dotyczący ostatecznego złożenia wniosku o płatność.
Zaktualizowane zostały następujące dokumenty:

– Regulamin konkursu
– Ogłoszenie o konkursie
– Instrukcja wypełniania wniosku
 

 
Aktualne dokumenty znajdują się również w zakładce o naborze