Szanowni Państwo,

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na cykl szkoleń dedykowanych Beneficjentom RPO WD 2014-2020. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Szkolenia będą odbywały się w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2019 r.
w godzinach 9.00-15.00, (rejestracja od 8.30) w sali 122 (I piętro) budynku UMWD przy ul. Walońskiej 3-5 i poświęcone będą następującym tematom:

  1. Pomoc publiczna w projektach unijnych;
  2. Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020 – roboty budowlane;
  3. Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020 – dostawy, usługi i usługi społeczne;
  4. Kwalifikowalność wydatków;
  5. Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020;
  6. Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020;
  7. RODO w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020;
  8. Wypełnianie wniosków o płatność za pomocą systemu informatycznego SL2014 – warsztaty komputerowe.

 

Szkolenia planowane są:

 

– temat 1 w terminie – 18.10.19 r.;

– temat 2 w terminach – 26.09.19 r., 24.10.19 r., 14.11.19 r.;

– temat 3 w terminach – 25.09.19 r., 25.10.19 r., 15.11.19 r.;

– temat 4 w terminach – 19.09.19 r., 6.11.19 r.;

– temat 5 w terminie – 11.10.19 r.;

– temat 6 w terminie – 13.09.19 r.;

– temat 7 w terminach – 20.09.19 r., 7.10.19 r.;

– temat 8 w terminie 21.10.19 r.

 

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy dostarczyć lub przesłać wypełnione i podpisane zgłoszenie znajdujące się poniżej na adres e-mailowy agnieszka.dabrowska@dolnyslask.pl lub wioletta.liberacka@dolnyslask.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 71 776-97-62 lub 71 770-44-37.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Pliki do pobrania (1)