Preferencją objęte będą jedynie te projekty, które zakładają możliwość dostosowania oferty żywieniowej do potrzeb dzieci z alergiami. W związku z tym dodatkowych punktów nie otrzymają projekty, w których posiłki dla dzieci nie będą przygotowywane w żłobkach/klubach dziecięcych itp., a np. samodzielnie przez rodziców/opiekunów prawnych. Powyższe zgodne jest z założeniem działania 8.4 tj. wspieraniem aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, z ktorego wynika nie tylko wsparcie w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem, ale również wsparcie w zakresie jego wyżywienia w miejscu opieki.