W związku z trwającymi i zakończonymi naborami w zakresie Działań 8.5, 8.7, 10.1, 10.2 oraz 10.3 i zgłaszanymi problemami z tworzeniem wydruku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie Projektów,  Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami regulaminów konkursów,  wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej oraz papierowej.

W przypadku braku wersji papierowej, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych, podczas weryfikacji technicznej wniosku, pod warunkiem złożenia wniosku w systemie SNOW w wersji elektronicznej.