W Zarządzeniu Nr 117/2015 w załączniku wprowadzono następujące zmiany:

w tabeli dot. dziedziny Zatrudnienie

w tabeli dot. dziedziny Integracja społeczna

Pliki do pobrania (1)