Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekt do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.2 C

RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18

Typ 3.3 C

Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

 

Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (08.11.2019)

Skład KOP

Regulamin konkursu 3.3.2 C wskazuje aby 15% kwoty przewidzianej do rozdysponowania w naborze przeznaczyć na procedurę odwoławczą. Oznacza to, że od kwoty 8 969 700,04 PLN należy odjąć 1 345 455,01 PLN. Kwota 15-procentowej rezerwy, tj. 1 345 455,01 PLN, nie wystarczyłaby jednak na dofinansowanie żadnego projektu pozytywnie zweryfikowanego po proteście, gdyż wszystkie projekty złożone w tym naborze opiewają na kwoty wyższe niż kwota rezerwy. Zarazem kwota pozostała do wykorzystania, tj. 7 624 245,03 PLN, nie wystarczyłaby na dofinansowanie pierwszego w kolejności projektu, który spełnia kryteria wyboru, tj. projektu Gminy Siechnice, ponieważ jego kwota rekomendowana do dofinansowania wynosi 8 774 711,51 PLN.

Odstępuje się zatem od zasady wydzielenia 15-procentowej rezerwy na procedurę odwoławczą i przeznacza się alokację na dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.02-02-0002/19, złożonego przez Gminę Siechnice.