7 października o godzinie 10:00 odbędzie się na wysłuchanie publiczne w sprawie kompleksowych rozwiązań wdrożeniowych dedykowanych zarządzaniu programów z zakresu polityki spójności, realizacji Krajowego Planu Odbudowy oraz wdrożenia działań w ramach tzw. Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej.

 

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa) będzie regulowała w Polsce nową, siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Przepisy ustawy stosują sprawdzone rozwiązania stosowane już obecnie w programach operacyjnych polityki spójności, określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Regulacja wprowadza przepisy szczegółowe zapewniające pewność prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne nie są wystarczająco precyzyjne lub konieczna jest bardziej szczegółowa regulacja z punktu widzenia systemu prawa krajowego. Na przykład w zakresie zadań poszczególnych instytucji, wyboru projektów do dofinansowania czy kontroli realizacji programów i projektów.

 

Szczegóły znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich