05.04.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 w ramach Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Do oceny strategicznej ZIT WrOF zostało przekazanych 5 projektów, których wartość całkowita wynosi 19 786 077,31 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 16 818 165,71 zł.

Zaktualizowane listy znajdują się w załącznikach oraz w zakładce o naborze