Zapraszamy do składania wstępnych propozycji projektów na przyszłą perspektywę za pomocą narzędzia SNOW. Przedstawienie tych propozycji służy wyłącznie oszacowaniu i analizie potrzeb w danych dziedzinach na kolejna perspektywę finansową UE i nie jest związane w jakikolwiek sposób z zapewnieniem finansowania poszczególnych propozycji. Analiza zapotrzebowania dotyczy na chwile obecną wyłącznie wyszczególnionych poniżej obszarów. Szczegółowe informacje, w tym generator fiszek projektowych, dostępne są po kliknięciu w linki:

1) Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
http://rpo.dolnyslask.pl/rozpoczecie-analizy-zapotrzebowania-na-poszczegolne-kierunki-wsparcia-pod-katem-przygotowania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2021-2027/

2) Nisko- i zeroemisyjny tabor dla transportu publicznego:
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-poszczegolne-kierunki-wsparcia-pod-katem-przygotowania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2021-2027-zakup-nisko-i-zeroemisyjnego-taboru/

3) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej:
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-poszczegolne-kierunki-wsparcia-pod-katem-przygotowania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2021-2027-efektywnosc-energetyczna/

Informacje dla obszarów:
4) Komercjalizacja wiedzy w jednostkach naukowych,

5) Usługi proinnowacyjne (w tym bony na innowacje),

6) Inkubacja firm,

7) Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych firm,

8) Ekoinnowacje (Green Economy), wsparcie czystszej produkcji (Cleaner Production),

9) Sieciowanie w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wsparcie regionalnych sieci powiązań gospodarczych, w tym klastrów, w związku z realizacją przez nie usług w obszarach transformacji gospodarczej tj. cyfryzacji, GOZ, gospodarki niskoemisyjnej itp.),

dostępne są pod adresem:
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-poszczegolne-kierunki-wsparcia-pod-katem-przygotowania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2021-2027-projekty-dotyczace-wspierania-innowacyjnej-i/

Zakończenie przyjmowania propozycji projektów przewidziano na 30 czerwca br.

Zachęcamy do udziału w analizie. Pozwoli to nam wszystkim na lepsze przygotowanie kolejnego programu operacyjnego poprzez weryfikację potrzeb i ich zakresu oraz zapoznanie się z celami, które na kolejną perspektywę finansową 2021 – 2027 wyznacza Komisja Europejska.