Nagroda Cesarza Maksymiliana przyznawana jest co dwa lata, otrzymać ją mogą projekty oraz inicjatywy, które przyczyniają się do budowania zrozumienia i integracji europejskiej, pokojowego współistnienia oraz spójności w Europie.

Celem konkursu jest wyróżnienie wyjątkowych projektów przygotowanych przez osoby, instytucje lub organizacje, dzięki którym na poziomie regionalnym i/lub lokalnym wzrasta poczucie wspólnoty europejskiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 r. Wnioski o nagrodę można składać na stronie www.emperormaximilianprize.at, korzystając z formularza zgłoszeniowego w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

Szczegółowe informacje na temat Emperor Maximilian Prize 2021 oraz aplikacji są zamieszczone na stronie: https://www.kaisermaximilianpreis.at/en/

Konkursi o Nagrodę Cesarza Maksymiliana 2021 – ulotka