10 czerwca zakończył się tryb obiegowy, w ramach którego zostały zatwierdzone kryteria do Schematu 1.5.D ”Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw. w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Nabór odbędzie się w trybie nadzwyczajnym, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku.

W głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania, głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem kryteriów i tym samym podjęciem uchwały. 

Uchwała KM RPO WD Nr 142 z 10.06. 2020 – kryteria EFRR

Załącznik do Uchwały KM RPO WD Nr 142 z 10.06. 2020 – kryteria EFRR (1)