17 sierpnia zakończyło się głosowanie w trybie obiegowym, w którym Komitet Monitorujący zatwierdził  kryteria do Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” do Schematu  1.5 B  „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw” wynikające  z Działania 1.2 (wdrożenie  wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa). Ponadto zatwierdzono zmianę techniczną w kryteriach formalnych ogólnych dla wszystkich osi priorytetowych w trybie pozakonkursowym.

W głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania, większość opowiedziała się za zatwierdzeniem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr 146 KM RPO WD – zmiany w kryteriach EFRR

Załącznik do Uchwały KM RPO WD Nr 146 z 18.08. 2020 – kryteria EFRR