Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w zakresie procedury odwoławczej – obowiązującym w lipcu br.

Zestawienie dostępne również tutaj