23 sierpnia 2017 r. uchwałą nr 4216/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017.