Informujemy, że 9 maja 2017 r. uchwałą nr 3718/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnych Programów Operacyjnych  Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017.
Szczegółowe informacje w załącznikach oraz tutaj