13 marca 2018 r. Uchwałą nr 5005/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2018.
Załączniki znajdują się poniżej.
Dokumenty znajdują się również w zakładce O programie, Zapoznaj się z prawem i dokumentami