Dnia 15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której wprowadzona została zmiana do Regulaminu konkursu dla działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy.
Zmiana w regulaminie konkursu dotyczy terminu składania wniosków. Dotychczasowy termin zakończenia naboru, tj. 20 marca 2017 r., zostaje przedłużony do 31 marca 2017 r. W związku ze zmianą regulaminu odpowiednie zmiany dotyczą również treści ogłoszenia o konkursie