Informujemy o zmianach w Regulaminue Konkursu.
Poniżej lista dokumentów w których dokonano zmian wraz z załącznikami.
Informacja o I zmianie dokonanej w ww. Regulaminie konkursu
– komplet załączników do Regulaminu (zmieniono załączniki nr 2,3 i 4- wzory umów oraz uchylono załączniki nr 8 i 10)
– zaktualizowany Regulamin konkursu
Pozostałe załączniki (poza uchylonymi nr 8 i 10 oraz zaktualizowanymi nr 2,3 i 4) nie wymagały zmian.
Dokumenty znajdują się również w zakładce o naborze.