Informujemy, że od 20 czerwca obowiązuje nowy regulamin dla konkursu ZIT WrOF nr RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16. Została zaktualizowana kwota przeznaczona na konkurs na podstawie obowiązującego kursu euro.