Informujemy o zmianie siedziby Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Aktualne dane teleadresowe:
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wrocław
(dawne Biuro Wrocław ESK oraz IMPART)
tel. +48 696 033 407 (wewn. 10)
e-mail: zit@um.wroc.pl