Informujemy, że Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (wersja 89) został przyjęty 27 marca 2023 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 6694/VI/23.