Informujemy, iż dnia 20 listopada 2019 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1444/VI/19 z dnia 19.11.2019 r.

Aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca od 19.11.2019 r., znajduje się TUTAJ