Informujemy, iż dnia  22 listopada 2021 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4582/VI/21 z dnia 22.11.2021 r.

 

Aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca od 22.11.2021 r., znajduje się poniżej:

 

RPO WD – wersja obowiązujaca od 22.11.2021