22 stycznia 2018 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany RPO WD 2014-2020 zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4775/V/18 z dnia 15 stycznia 2018 r. Są to zmiany notyfikacyjne, które nie wymagają decyzji Komisji Europejskiej, w związku z tym zostały one powiązane z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18.12.2014 r., przyjmującą pierwszą wersję Programu.

Aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca od 15.01.2018 r. wraz z wykazem zmian znajduje się w zakładce “O Programie -Zapoznaj się z prawem i dokumentami”