Informujemy o zmianach z dokumentacji konkursowej konkursu z Działania 9.2. – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (typ A i C). Zmianie uległy zapisy zawarte w Ogłoszeniu o konkursie, w Regulaminie Konkursu oraz w załącznikach: nr 5 (wzór wniosku o dofinansowanie), nr 6-8 (wzory umów) i nr 11 (informacje dot. uzyskania kwalifikacji). Dodatkowo wprowadzony został nowy załącznik nr 23 (Wytyczne z 18.03.2015 r.).

Szczegóły  TUTAJ