Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił termin rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie projektów z 31 marca 2016 r. na 29 kwietnia 2016 r., datę zakończenia przyjmowania wniosków z 29 kwietnia 2016 r. na 16 maja 2016 r. oraz wprowadził obok formy elektronicznej także papierową formę składania wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dotyczącej naboru