Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju  została zamieszczona nowa wersja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  Wprowadzone zmiany są związane z nowymi interpretacjami Komisji Europejskiej w sprawie oznaczania działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy (rozdziały 11 i 17.6). Ponadto naniesiono drobną zmianę w zakresie informacji, które powinny zostać umieszczone na plakacie informacyjnym (rozdział 12.9) – wysokość wkładu UE w projekt może zostać na nim umieszczona opcjonalnie.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji