30 grudnia 2016 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.06.03.02.00-IZ.00-02-142/16 w trybie konkursowym dla Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono 48 wniosków, których wartość całkowita wynosi 25 285 243,37 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  17 830 937,63 PLN.

Lista złożonych i zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze

Pliki do pobrania (1)