Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na:

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r.

Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza w formie załącznika na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl  wiadomość e-mail należy zatytułować  nazwę szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uwaga!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach szkolenia można zgłosić 2 osoby.

Istnieje możliwość zgłaszania w szkoleniu kolejnych osób, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w szkoleniu.

Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku /głosu /wypowiedzi przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

Zachęcamy do uczestnictwa.

KONTAKT:

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

ul.Komuny Paryskiej 39-41,

50-541 Wrocław
tel. 664 151 658 wew. 21, fax. (71) 777-78-69

Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl