ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r.

Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław

Temat szkolenia: ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 21 października 2019 r.

Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – 16:00.

Temat szkolenia: ”Prawo zamówień Publicznych oraz zasada konkurencyjności w realizacji projektów RPO WD 2014-2020” – 25 listopada 2019 r.

Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – 16:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza w formie załącznika na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl  wiadomość e-mail należy zatytułować  nazwę szkolenia