Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków
w trybie pozakonkursowym: Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF: Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17

 

Dokumentacja konkursowa :

Pliki do pobrania (41)