Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym:

Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa  – ZIT WrOF – nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-186/16

Poddziałanie 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ – nr naboru RPDS.05.01.03-IZ.00-02-187/16

 

Dokumentacja konkursowa :

Pliki do pobrania (33)