26 września 2016 r. uchwałą nr 2738/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2016 rok, jak też tego samego dnia  uchwałą nr 2739/V/16  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2017 rok.
Szczegółowe informacje pod linkami:
2015-2016
2017