29 czerwca 2016 r. uchwałą nr 2420/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016 w zakresie konkursów przewidzianych w roku 2016.

Harmonogram na rok 2015 pozostał bez zmian w stosunku do uchwały nr 1621/V/15 przyjętej 28 grudnia 2015 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Harmonogram, uchwała oraz wykaz zmian są dostępne na stronie RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-w-2016-roku-2/.