Informujemy, że zaktualizowana wersja Strategii ZIT WrOF otrzymała pozytywne opinie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie możliwości finansowania ZIT z RPO WD 2014-2020 oraz Ministerstwa Rozwoju w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa.
Strategia wraz z pozytywnymi opiniami znajduje się w sekcji Dowiedz się więcej o Programie -> Zapoznaj się z prawem i dokumentami
Jest to aktualnie obowiązująca wersja Strategii i będzie ona stanowić nowy załącznik w kolejnych naborach wniosków dotyczących ZIT WrOF.