12 lutego 2020 r. Uchwałą nr 1773/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2020.

Archiwalne wersje harmonogramu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.