Informujemy, że  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Cykl spotkań ma na celu m.in. przybliżyć zarys procedury Prawa Zamówień Publicznych w kontekście możliwości wystąpienia nieprawidłowości, zostaną również omówione najczęściej  popełniane błędy w zamówieniach publicznych w odniesieniu do Prawa Zamówień Publicznych w projektach EFS i EFRR.  

Na spotkaniu zostaną także omówione najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców we wnioskach o dofinansowanie oraz załącznikach z zakresu EFRR.

Zapisy na ww. spotkania oraz więcej informacji o spotkaniach dostępnych jest na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/

Planowane terminy spotkań:

.    21.11.2017 r.- “Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych, w odniesieniu do Prawa Zamówień Publicznych w kontekście realizacji EFS”
.    23.11.2017 r. – “Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych, w odniesieniu do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (zasada uczciwej konkurencji)”
.    24.11.2017 r. -“Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych, w odniesieniu do Prawa Zamówień Publicznych w kontekście realizacji EFRR”
.    28.11.2017 r. – “Ocena projektów – najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie oraz załącznikach (EFRR)”

Spotkania odbędą się we Wrocławskim Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100 (obok Urzędu Skarbowego) we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje nt.  4 spotkań dla potencjalnych beneficjentów znajdują się poniżej :

http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-najczesciej-popelniane-bledy-w-zamowieniach-publicznych-w-odniesieniu-do-prawa-zamowien-publicznych-w-kontekscie-realizacji-projektow/

http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-najczesciej-popelniane-bledy-w-zamowieniach-publicznych-w-odniesieniu-do-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-ef-2/

http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-najczesciej-popelniane-bledy-w-zamowieniach-publicznych-w-odniesieniu-do-prawa-zamowien-publicznych-w-kontekscie-realizacji-projektow-2/

http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-ocena-projektow-najczesciej-popelniane-bledy-we-wnioskach-o-dofinansowanie-oraz-zalacznikach-efrr-2/