Miło nam poinformować, że w dniu 16.04.2018 r. gościliśmy przedstawicieli łotewskich instytucji zajmujących się wdrażaniem mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych . Towarzyszyli im również przedstawiciele łotewskiego oraz polskiego Ministerstwa. Celem wizyty było poznanie funkcjonowania mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wzajemna wymiana doświadczeń.

Spotkanie rozpoczął Pan Tomasz Sołowiej – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami UMW witając zgromadzonych gości. Zarys powstawania ZIT w Polsce przedstawił Pan Konrad Saganowski – przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pani Justyna Wieczorkiewicz-Molendo kierująca pracami biura ZIT we Wrocławiu prezentowała materiał dotyczący Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Spotkanie to było okazją do poznania zasad funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na Łotwie oraz we Wrocławiu. Jego elementem było również poznanie zasad funkcjonowania oraz przykładów projektów realizowanych zarówno na Łotwie, jak
i we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym.

Goście mieli okazję zobaczyć również „na żywo” efekty realizowanych projektów. Odwiedzono Przedszkole nr 10 przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego, spółkę Wrocławska Rewitalizacja oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej w Gminie Kobierzyce.

W ramach realizacji projektu dotyczącego Przedszkola nr 10 powstało 200 nowych miejsc przedszkolnych, a sama placówka została nowocześnie wyposażona, co przekłada się na komfort dzieci oraz ich rozwój. Szczególne zainteresowanie wzbudził mikroskop dostosowany do użytku przedszkolaków, dzięki któremu dzieci mogą zobaczyć np. strukturę budowy gąbki.

Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje szereg projektów wspierających wrocławskie szkoły zawodowe i zwiększających kwalifikacje uczniów oraz pomagające w wejściu na rynek pracy.  Duże wrażenie robi ilość dziedzin w ramach których są organizowane kursy dla uczniów – dotyczące m.in. gotowania – np. „Trendy w przygotowywaniu potraw”. Podczas wizyty mieliśmy również możliwość obejrzeć jakie wyposażenie zostało zakupione dzięki realizacji projektu – np. bardzo nowoczesna obrabiarka sterowana komputerowo.  

Wrocławska Rewitalizacja jest odpowiedzialna za proces rewitalizacji zdegradowanych dzielnic Wrocławia. Przedstawiono wizualizację projektów zaplanowanych do realizacji –
np. zagospodarowanie terenów nadbrzeży Rzeki Oławy czy wygląd zdewastowanych kamienic po remoncie. Dzięki temu Wrocław niebawem zyska kolejne przyjazne mieszkańcom miejsca.

W miejscowości Wysoka powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład którego wchodzi żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa. Dzieci będą miały możliwość uczęszczania do nowoczesnej placówki z szeregiem udogodnień. Duże wrażenie na każdym z odwiedzających wywarła sala doświadczenia świata, w której dzieci mają możliwość wyciszenia się, poprzez np. relaks na łóżku wodnym z szumem fal w tle. Ponadto do prowadzenia zajęć z informatyki jest używana drukarka 3D, której pracę mieliśmy okazję zobaczyć.

Każdy z prezentowanych projektów wzbudził duże zainteresowanie wśród odwiedzających.

Poniżej krótka relacja zdjęciowa.