10 czerwca 2016 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16 dla Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe –  ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono 31 wniosków, których wartość całkowita wynosi 106 604 971,59 PLN,  natomiast wartość dofinansowania to 72 962 770,84 PLN.

Lista zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.