14 kwietnia 2023 roku  odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwały:

 

  • w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów oraz przyjęcia Planów działania w zakresie EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;
  • w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów FST w zakresie działań 9.1 Transformacja społeczna oraz 9.3 Transformacja w edukacji;
  • w sprawie kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych ogólnych dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów konkurencyjnych w ramach EFRR oraz w ramach FST w zakresie działań 9.2, 9.4 i 9.5;
  • w sprawie kryteriów wyboru projektów dla działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (EFRR) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych;
  • w sprawie kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 1.3 Cyfryzacja usług publicznych (EFRR) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów konkurencyjnych;
  • w sprawie kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (EFRR) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów konkurencyjnych;
  • w sprawie kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 2.7 Ochrona przyrody i klimatu (EFRR) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów konkurencyjnych;
  • w sprawie kryteriów wyboru projektów dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa i kolejowa (EFRR) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych;
  • w sprawie kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów w zakresie projektów Pomocy Technicznej.

 

 

Uchwała KM 6 z 14.04.2023 – Plan działań EFS+ – Priorytet 7, 8

zał 1 do Uchwały KM 6 – Plan działań EFS+ – Priorytet 7

zał 2 do Uchwały KM 6 – Plan działań EFS+ – Priorytet 8 (autopoprawka)

 

Uchwała KM 7 z 14.04.2023 – nabory EFS – Działania 9.1 i 9.3

zał do Uchwały KM 7 – nabory EFS – Działania 9.1 i 9.3 (autopoprawka)

 

Uchwała KM 8 z 14.04.2023 – Kryteria formalne i merytoryczne ogólne

zał do Uchwały KM 8 – Kryteria formalne i merytoryczne ogólne

 

Uchwała KM 9 z 14.04.2023 – Kryteria 1.2 niekonkurencyjne

zał do Uchwały KM 9 – Kryteria 1.2 niekonkurencyjne

 

Uchwała KM 10 z 14.04.2023 – kryteria 1.3 Cyfryzacja usług publicznych (autopoprawka)

zał do Uchwały KM 10 – kryteria 1.3 Cyfryzacja usług publicznych (autopoprawka)

 

Uchwała KM 11 z 14.04.2023 – kryteria 2.1 Termomodernizacja publiczne (autopoprawka)

zał do Uchwały KM 11 – kryteria 2.1 Termomodernizacja publiczne (autopoprawka)

 

Uchwała KM 12 z 14.04.2023 – kryteria 2.7 Bioróżnorodność plany

zał do Uchwal KM 12 – kryteria 2.7 Bioróżnorodność plany

 

Uchwała KM 13 z 14.04.2023 – kryteria 4.1 Transport niekonkur. (autopoprawka)

zał do Uchwały KM 13 – kryteria 4.1 Transport niekonkur. (autopoprawka)

 

Uchwała KM 14 z 14.04.2023 – Kryteria Pomoc Techniczna

zał do Uchwały KM 14 – Kryteria Pomoc Techniczna