Informujemy o zamieszczeniu pod naborem aktualnej wersji instrukcji wepełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2012 dla konkursu nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16.
Więcej informacji tutaj