Informujemy, że dla naboru RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16  w ramach Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej.

Lista wniosków po weryfikacji znajduje się także w zakładce z ogłoszeniem o naborze: https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-07-01-02-iz-00-02-07416-dla-poddzialania-7-1-2-inwestycje-edukacje-przedszkolna-podstawowa-gimnazjalna-zit-wrof/