Informujemy, że 28 lipca 2022 roku zakończył się tryb obiegowy dotyczący zatwierdzenia uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

W głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania, większość opowiedziała się za zatwierdzeniem uchwały.

 

Uchwała KM RPO WD Nr 182 z dn. 1 sierpnia 2022 r. – zmiany RPO

zał. do Uchwały KM RPO WD Nr 182 z dn. 1 sierpnia 2022 r. – zmiany RPO