Informujemy, że w lutym odbędą się 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, w związku z ogłaszanymi naborami wniosków o dofinansowanie.
Planowane terminy spotkań:
1)      08 luty 2017 – Działanie  10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny, OSI [typ projektów 10.2 A, B, C, D,  E, F, G, H];
2)      9 luty 2017 – Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW [typ projektów 10.2 A, B, C, D, E, F, G, H];
 
Spotkania odbędą się we  Wrocławskim  Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100 (obok Urzędu Skarbowego) we Wrocławiu o godz. 10:00.
 
Formularz zgloszeniowy zostanie udostępniony na stronie internetowej IZ RPO w późniejszym terminie.