Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym: Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF: Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17.
Bezpośredni link do naboru