Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym: Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF – nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17
Szczegółowe informacje zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków