Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym: Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF:

  • RPDS.05.02.02-IZ.00-02-285/17
  • RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17
  • RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17

Bezpośredni link do naboru