Informujemy o opublikowaniu listy projektów skierowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie