Przedstawiamy zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFRR). Instrukcja została przyjęta 24.05.2019 r.

Pliki do pobrania (2)