Komunikat – w czerwcu odbędą się 3 spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, w związku z ogłaszanymi naborami wniosków o dofinansowanie.
 
Planowane terminy spotkań:
1) 14.06.16. (wtorek) – Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy dedykowane OSI oraz ZIT
2) 16.06.16. (czwartek) – Działanie 4.5 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne oraz dedykowane ZIT
3) 23.06.16.(czwartek) – Działanie 3.4  Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkusry dedykowane OSI oraz ZIT
 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl – zakładka „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”, na której sukcesywnie (na początku czerwca) pojawiać się będą informacje szczegółowe nt. danego spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym.